www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Člověk a jeho existence.POSELSTVÍ.

24.10.2019

Milí přátelé,

přidávám příspěvek inspirovaný ze zkušeností a praxe při setkání s klientem k uvolnění duchovní a psychické příčiny problémů pomocí energetické práce, který byl zastaven "k životnímu posunu vpřed " , bohužel v podobě bolestí těla a únavy. Příčinu a téma najdete v obsahu tohoto článku. 

ZASTAV SE PRO SVŮJ POSUN V ŽIVOTĚ. ČLOVĚK A JEHO EXISTENCE. POSELSTVÍ.

"Nahý jsem přišel na svět a nahý z něho odejdu" aneb co se skrývá za těmito slovy ?


Přicházíme na tento svět "nazí" a stejně tak tento svět opouštíme. Naše tělo je prostředkem k životnímu výletu nebo cestě , která ma svůj začátek a konec jako vše v životě člověka.


Když je tělo odděleno od duše můžeme mít pocit prázdnoty, méněcennosti a také pro nás život může připravit nelehké životní situace. Rodíme se z dokonalosti božské esence a během svého života tuto podstatu ztrácíme hraním společenských rolí a honbou za úspěchem být dobrý, výkonný a produktivní.


Pod vlivem výkonnosti jako bychom zapomněli na svoji duchovní podstatu a zaměřujeme se především na hmotu a s tím na hmotné a materiální statky. Náš charakter a naše povaha je ovlivněna výkonem a tlakem z okolního světa. V tento čas člověk zapomíná, kým skutečně je a proč na světě je. Jeho cílem je zaměření se na výsledek, ocenění a produkci často i v oblasti, která nekoresponduje s jeho potenciálem a schopnostmi. Skrze tlak na výkon ztrácí sám sebe a jeho život se v tu chvíli může zdát být těžký a závislý na okolnostech vnějšího světa.


Někdy může dojít k zastavení v podobě nespokojenosti nebo fyzické nepohody v důsledku tlaku, přepracování a vyčerpání tělesných rezerv a zásob.

V tu dobu člověk dochází k poznání, že nejdůležitější hodnotou lidského bytí je on sám a jeho život ve zdraví a spokojenosti s plnou nádrží jeho fyzické a duševní síly za účelem rozvíjet svoje schopnosti, kreativitu a harmonii těla i duše.

S tímto poznáním je schopen prožívat krásu života a jeho tajemství, ne v jeho šedi, ale v barvách, vůních a tvořivosti.

"Nahý jsem přišel a nahý odejdu", avšak s poznáním toho, kdo jsem a jakým ČLOVĚKEM jsem byl nejenom ve vztahu k hmotě, ale především ve vztahu k sobě, druhým lidem a životu.

Toto poselství a poznání důležitosti lidské existence předávám dalším lidem v duchu a dobré víře nezapomenout na to hlavní a to je ČLOVĚK sám a jeho existence v životě.

Krásný den .

S pokorou v tichu a moudrosti své duše přidávám tyto řádky.

S láskou

Vivien

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.