www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Hloubka kořenů lidského ducha.

30.04.2020

Hloubka kořenů lidského ducha.


Temnota, tma a světlo.


V dnešní době, která se dá nazvat i dobou osvícení, kdy do temnoty začal svítit paprsek světla a odkrývá pravdy tohoto světa si člověk začíná uvědomovat hloubku života jeho kořenů od dob dávných a minulých ve všech režimech, náboženstvích a časech.
Dnešní doba nás možná vede znovu věřit v lásku prostřednictvím našeho osvícenného vědomí, pokory, jednoty a především pochopení lásky a její hodnoty na tomto světě bez hranic v jednotě toho pravého a čistého vědomí.


Toto vědomí v nás probouzí mnohá uvědomění v otázkách hodnoty a smyslu života, zdraví, sebedůvěry, hojnosti a lásky našeho srdce.
Vyvěrá na povrch také zlo prostřednictvím vyvolaných válek za účelem oslabit v podobě strachu, emoční bouře a chaosu, které přichází s odhalováním podvodů, zločinů, zneužití lidské hodnoty jako je důvěra, víra a lidství.


Můžeme slýchat svět se zbláznil a my s ním. Ano odklonil se od lásky, víry a základní lidské hodnoty a to je právo svobody a života bez omezení. Lidstvo se probouzí a začíná vidět a vzpomínat si na temnotu v bezmoci temné noci lidského práva a sebevyjádření.


Bezpodmínečná láska a zjištná moc jsou dvě rozdílné stránky lidského ducha. Lidstvo se odklonilo od svoji duše a přírodních zdrojů, zákonů života v duchu boje o moc a materiální hodnoty v odevzdání hodnoty svoji vlastní.


Společnost se může znovu uzdravit, ne snahou hledáním viníka a obětí, ale v duchu soucítění, spolupráce, odpuštění, poučení se z chyb nevědomosti a sobeckosti lidského ega. Emoční bouře, strach a oslabení jsou příčinou k dalším útokům na nevinnost člověka v podobě oslabení a dalších násilných zneužíti ve jménu moci.


Když člověk přijme svoji existenci, příjme tím i ostatní bez předsudků. Ostatní ať se děje z vůle božské ti co vědomé, nevědomě škodí budou sami stát před svým soudem lidství a jeho bohem.


Ať je každý den oslavou a požehnáním s uvědoměním, že život člověka netrvá věčně, ale je věčnou cestou duše v její nesmrtelnosti.

S přáním dobra .

VivienKontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.