www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Na křídlech svobody a lásky.

04.09.2020
Milí přátelé v současné době, která zasahuje celou lidskou populaci můžeme více přemýšlet o skutečných hodnotách přehodnocovat je a jít více do sebe ptát se, co nás různé situace učí jak se ponaučit a jak měnit sebe a všechno ostatní. Napsala jsem další článek s názvem : "Na křídlech svobody a lásky. "
Tento článek je věnován všem, kteří hledají štěstí a moc měnit sebe a tím i vše ostatní. 
"Dovol si být ženou občas závislou a nedokonalou a muži dovol být mužem občas slabým a nedokonalým, protože v nedokonalosti je tolik SÍLY , LÁSKY, UPŘÍMNOSTI, SVOBODY. ????
Ne opravdu NEMUSÍME být za každou cenu silní a vyvíjet na sebe tlak a snažit se být tvrdý k sobě, životu a druhým lidem ve strachu neselhat. Dovolme si být slabý ukažme svá slabá místa a zranění , protože v tom je obrovská SÍLA a MOC tvořit NOVÝ ŽIVOT.
V dovolení si být tím, kým doopravdy jsme v nalezení sebe bez masek perfekcionalisty, který vše zvládne naloží všechny starosti na svá bedra a nese je životem.
Síla ženy a muže je i v dovolení si připustit cítit strach, bolest a smutek ,protože je to naprosto přirozené v našem vývoji. Nedílnou součástí je také svoje emoce nepotlačovat, ale otevřít bolesti a nechat je zahojit průzračnou léčivou silou LÁSKY.
Silná žena také pláče a odkrývá svá slabá místa, zranění i to si dovolí k uvolnění a naplnění svoji bytosti stejně tak muž muže plakat , mít obavy a být citlivým člověkem v tom je jeho síla a MOUDROST.
Člověk se nezrodil, proto aby bojoval za svobodu ta je jeho přirozeností . V chaosu a zmatku však může lehce zapomenout, kdo je a s čím na svět přichází. Chaos a zmatek způsobuje oslabení, nemoc a ztrátu svoji identity svoji podstaty se kterou se na svět rodíme a kterou dostáváme do vínku zcela přirozeně.
Spojení mezi mužem a ženou je velkým darem, pokud z něho není vytvořeno pouto strachu, omezení a závislostí v otročení jeden druhého. Pouto lásky je darem a osvobozením jeden druhého ve vzájemné úctě nesoucí stabilitu a soucit. Žena a muž jsou sobě partnery tehdy, kdy jsou v plné síle a zodpovědnosti za sebe a svůj život, kdy žijí v pravdě jeden k druhému a především sami k sobě...Vyvářejí tak křídla lásky a bezpodmínečného přijetí.
Žena nemusí být na vše sama může muži dovolit, aby ji chránil objímal, miloval a doplňoval....Muži, který bude rozumět jejím emocím a věřit, že po deštivých dnech přijdou dny plné živosti, vášně a lásky. Někdy se rozcházíme v partnerství z nepochopení, toho co je důležité pro muže a co je důležité pro ženy. Muži mohou vyčítat ženám jejich negativní emoce vzteku nebo kritiku, ale přesto zatím vším je láska a snaha posunovat vztah k lepšímu a ženy naopak chtějí po svých mužích pozornost, kterou si neumějí dát oni samy .
Probuzená žena je živá plná lásky něhy, soucitu harmonie a probuzený muž je v plné síle a svobodě, kterou poskytuje sobě, ale i ostatním a vytváří tak harmonické a láskyplné pole míru, klidu a bezpečí.
Cesta lásky je životní pouť a vede člověka, pokud ji naslouchá a věří do místa tam hluboko do svého srdce do bodu, kde jsme všichni přijímání a bezpodmínečně milování.
Cesta lásky je pro každého, kdo se pro ní rozhodl a kdo v ní věří je tu od věku věku jen se na ni pozapomnělo tak jako na přirozenost lidské duše a vnímání jeden druhého bez boje v míru , porozumění , zachování integrity a úcty jeden k druhému beze STRACHU říkat PRAVDU a žít ji.
S úctou a přáním všeho dobrého.
Vivi

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.