www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Osvobození planety země a globální transformace.

05.04.2020

A tak jsme možná pochopili , že situace se netýká jen určitého území, národnosti, mentality, ale zasahuje do všech částí země bez ohledu na pleť, vyznání, kulturu, životní úroveň ...že jsme si všichni rovni a soucítíme a spolupracujeme a tím se možná i změní úhly pohledu a tolerance na návštěvníky jednotlivých zemí z úhlu pohledu jejich obyvatel a opačně s novým rozměrem vnímání jeden druhého prostřednictvím soucitu vstřícnosti a pochopení, že jsme součástí jednoho velkého celku cele naší planety v otevřenosti a vzájemné spolupraci v duchu pochopeni rozdílnosti mentalit a přesto v duchu soucítění se záměrem prosperity a lidské svobody života na celé zemi . 

Ze srdce

❤️ Vivien

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.