www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Překroč vlastní STÍN, uzdrav se.

13.01.2022

PŘEKROČ VLASTNÍ STÍN, uzdrav se.

Rozhodnout se pro vnitřní uzdravení je důležitým krokem v našem životě k tomu, abychom mohli žít v harmonii sami se sebou a se svým okolím.

Náš svět vnitřní, ale i ten vnější tvoří mužská a ženská energie a to co nosíme uvnitř se zrcadlí i ve vnějším světě.

V dnešní době terminologie mužsky a ženský princip, která je často používána v tématice osobního rozvoje. vedoucí k narovnání se a přijetí své energie a hloubky vnitřní síly a podstaty muže způsobovat nesprávné pochopení.

Často můžeme slýchat nebo číst v článcích silný muž nebo silná žena, také vědomý muž a žena či probuzený muž a žena.

Nemusíme však rozumět těmto slovům a můžeme je často zaměňovat, tedy v pojmech silná a silný v závislosti na fyzické síle či vycvičené postavě z posilovny a probuzený či vědomý si můžeme zaměňovat za snílka, bohéma nebo používaný výraz "sluníčkáře".

Tedy člověka, který žije a léta v oblacích a je více snílek než člověk propojený a ukotvený ve své síle schopný žít a naplňovat svůj život.

Tyto termíny a označení mohou v každém vyvolávat různé emoce, představy a někdy i chaos a zmatek.

Těmito termíny se zejména myslí probuzené vědomí na úrovni ducha, kdy je člověk ve svém srdci a otevírá tak v sobě svoje schopnosti a sílu k tvoření svého života v nezávislosti na ostatních lidech.

Takový člověk, žije beze strachu a vědomě nalézá své vnitřní štěstí a naplnění .


Tento člověk je nezávislý na svém okolí a na mínění druhých a jejich
energii, protože ví a cítí, že vše má uvnitř sebe a to jsou jeho vnitřní zdroje, které jsou nevyčerpatelné plné hojnosti a živosti daru života a země.

Tento člověk je svobodný ve své podstatě a vědomý si svojí síly, kterou však nezaměňuje s agresí a bojem, ale používá ji k utváření reality.

Svobodně a s láskou mění sebe a tím i vše ostatní. Takový člověk nebojuje s tzv. autoritami, mocnými a vládci, protože je už v životě nepotřebuje, tedy je nevyhledává.

Jedná se zde o čisté bytí, ze kterého pocházejí všechny živé bytosti a jedinou úlohou a poselstvím je být a žít v radosti, lásce a odevzdání.

Zdroj našeho bytí máme všichni uvnitř sebe a jsme s ním propojeni od věky věků. Tento zdroj je náš průvodce a síla v našem životě a na naší cestě.

Cesta spojení a propojení je tou největší sílou a osvobozením od nemoci, strachu a zneužívání lidské populace. Silný muž či žena jsou již s touto silou spojení a vědomě s ní utváří svůj život v lásce, svobodě a radosti bez boje a omezení.

Vědomý muži a vědomé ženy, již našli cestu v zapomnění sami na sebe a na svůj život a tím, že s tou silou jsou propojeni, uzdravují tak sebe a svět okolo.

S probuzeným vědomím přicházejí také vědomé rozbřesky uvědomění si příčin
nelásky k sobě samému či samé a tím uzdravení svoji podstaty na úrovni ducha a vzestupu na úrovni duše i těla.

Toto přináší mnoho změn v životech a posuny, kdy staré systémy a řády ztrácejí smysl a logiku v podobě probuzeného vědomí. Toto obrození a tento proces se muže jevit ve formě bouře a vichřice či nevlídného počasí bez chvilky oddechu na slunci a může být i vyčerpávající a zdlouhavý.

myšleno metaforicky

Uzdrav se a překroč vlastní stín je míněno ve významu, " otoč se, ale už
se nikdy nevracej zpět do míst k lidem, odkud jsi byl odveden okolnostmi života ".

Ohlédni se... načerpej sílu , odpusť a pusť závislé lpění na lidech, systémech, situacích od který si už jednou odešel a posunul si se tak na své cestě směrem k víře, bohu, lásce a odevzdaní.

Napadá mě zde otázka : "Proč máme tu tendenci se chtít vracet "? Možná je
to z nedostatku informací, síly, STRACHU a odvahy chtít měnit sebe, hledat souvislosti ve svém životě s lidmi, situacemi, událostmi, do kterých jsme byli vtaženi a tak možná je čas se otočit a s plným odpuštěním sobě a všem, kterých se to týká a dovolit si tyto situace jednou provždy opustit.

S uvědoměním si, co mě do této situace možná ne jednou zavedlo, protože pokud ji nepochopím, budu se do ní vracet neustále dokola.

Proč si tedy v uvozovkách silné ženy, je tím myšleno vědomé ženy, které
mají tu moc a odvahu a rozhodly se pracovat na sobě přitahují raněné chlapce, které ještě nejsou vědomý muži ?

Tady nastává ten zlom osudu uvědoměním si, proč stále přitahujeme do života stejné situace na základě programů, přesvědčení a nejsme ochotni se podívat na věci i z jiných perspektiv a úhlů pohledů.

Často tyto ženy nemají vyřešené osobní hranice s opačným pohlavím a mají tendenci zachraňovat druhé jedince, ať už je počátek v rodině s jejich otci nebo v ženské rodové linii.

To samé mohou mít i muži s nevyřešenými osobními hranicemi se svými matkami, rodiči. Tím, že tuto situaci vědomě vynesu ze svého stínu a nitra na světlo a uvědoměním si možné příčiny, tím překročím vlastní stín a posunu se na své cestě, tedy v otázce partnerství směrem k bohu tedy k sobě a lásce.

Láska a živá síla, která uvolní staré rány a otevře nové vhledy a možnosti v prožívání sebe, lásky k sobě a všem živým bytostem nevyjímaje opačnému pohlaví a naplní můj život novou energií lásky, kde je vše pevně ukotveno a zharmonizováno v souladu se mnou a mým nastavením, bytím.

Hledejme tedy možnosti, jak měnit sebe a tím vše ostatní s tím nejčistším záměrem pro své nejvyšší dobro a tím všech okolo.

Stíny jsou tu od toho, abychom je uviděli a vynesli na světlo pro lepší, smyslnější a naplněnější žití v té největší odvaze, vidět pravdu a žít ji ve víře a lásce.

V LÁSCE, která má vyšší smysl a vidí svět z nadhledu a mnoha úhlu pohledů s pochopením, trpělivostí a jako největší hodnotu a DAR BOHA, který je nástrojem, zdrojem a božskou pomocí pro všechny jak být sám sebou ve své přirozenosti , RADOSTI a SÍLE.

Ať jsou Vaše oči lásky otevřené, srdce naplněné a stíny překročené.

Předáno channelingem všem lidem dobré vůle ochotným měnit sebe a svět k lepšímu .

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.