Kontakt pro tantrické energetické masáže v Praze : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

 

 

Světelné kódy DNA.

11.01.2022

Světelné kódy DNA.
Zprávy z vyšších sfér. Léčivý tok světla.
Milí přátelé, čtenáři.
Přidávám příspěvek prostřednictvím channelingu a napojení se na zdroj světelné síly
k uzdravování planety země a našeho lidství v propojení se s duchovní úrovní
přijímání informací k tématu našeho zdraví, svobody, lásky a spokojenosti.
Každý z nás je součástí této nadpozemské úrovně v otevřeném a laskavém srdci uvnitř
centra naší planety v propojení se s tokem a silou nadpozemské úrovně, můžeme
uzdravovat a léčit svoji podstatu a boží lásku.
Přijetím sebe a svého života v propojení planety země, centrálního srdce vědomí a nadpozemské úrovně čerpáme sílu a energii k očistění našeho srdce, nevědomí, vědomí a uvolňujeme tak své srdce, které touží po sjednocení všech živých bytostí s pozemskou a nadpozemskou realitou .
Uvnitř každého z nás je touha poznaní , která nás vede k pochopení všech zkušenosti na naší cestě a plánu duše, který je zážehem a plamenem k osvícení pro příjem světla do každé buňky našeho těla k výměně a přeměně životních zkušenosti v přepisu našeho podvědomí a vědomí do sounáležitosti a toku současné frekvence naší planety. Tempo našeho poznání udává směr a adaptováním se ke změně jsme vedeni měnit své staré zvyky, návyky k tomu, abychom se souladili se současnou přeměnou všeho a všech k ukončeni bojů, válek na této zemi a k dovršení a přijetí nového světa, v nové realitě vnímání sebe pomocí světelných vibrací a kódů nové země, která nás s nimi propojuje a vylaďuje.
Nové světelné a blahodárné energetické impulsy v našem systému prožívání, cítění a přijímáním těchto světelných vibrací, které proudí do našich kódů DNA a mění naší vibraci k zažehnutí plamene nového světla uvnitř našeho centrálního prostoru srdce v realitě každé živé bytosti do utváření změn, které přicházejí do našeho probuzeného vnímání a prostoru v čase sjednocení a napojení se na tyto světelné kódy DNA naší duše můžeme měnit svoji realitu k novému vědomí.
S trpělivostí a v napojení můžeme přijímat nové světelné toky a vibrace do všech svých částí vědomí i nevědomi, které potřebujeme uzdravit, přijmout a sjednotit do síly živé energie v každém jednotlivci na naší zemi. Světelné impulzy tedy kódy jsou zde pro probuzení každého, kdo je plně přijímá . Současná světelná energie přichází na planetu zemi s novým poselstvím přechodu do nového vnímání sebe a ukončení starých válek, bojů a nepokojů, které již byly očištěny přijaty a uvolněny pro novou zemi.
Tato tichá práce přenosu z úrovně nadpozemského života otevírá prostor pro živou esenci k nalezení vnitřního míru, klidu, rovnováhy a světla do oblastí a životních cyklů, které jsou před námi s přenosem energie a probuzeným vědomím se přepisují staré dějiny k ukončení karmických cyklických způsobů žití a vnímání . Nastává čas, kdy můžeme přijímat a dávat v cyklech odevzdání všech starých zvyku přenesených z dob minulých od původních generací této planety s vědomím nového začátku beze strachu v důvěře a s plným propojením světla uvnitř každého jedince, který se uzdravuje a načerpává sílu k zotavení a otevření svojí duše, cesty poselství a tvorby.
Jsme v přechodu do nové dimenze, kde se probouzí naše láska a naše nitro je propojeno a plně přijato do síly plamene světelných vibrací k nalezení svoji životní úrovně v pochopení, smíření a posunu do radosti uvnitř každého, který bude plně naslouchat a přijímat novou životní energii do svého srdce, těla, duše i ducha ve spojení nebe i země a propojení se s ostatními světelnými bytostmi. . Nové kódy světla jsou aktivovány k tvorbě inspirativních myšlenek, nápadů, kroků k míru a uvolnění nového světelného zdroje, který sestupuje na planetu zemi do všech živých forem života, tak aby byl naplněn každý jednotlivec do síly a odvahy žít v míru, lásce a vědomí své skutečné podstaty, esence tvorby života a přijetí božské energie k propojení nebe a země.
Modlitba a afirmace : V propojení aktivuji svůj životní úkol, plán své duše, která mne vede k míru, harmonii, sounáležitosti, tvorbě životní radosti, lásky, zdraví a oddanosti, která ve mně propojuje světelné signály, vjemy k zažehnutí plamenu lásky, moudrosti, životní energie a směru k naplnění mého božství a jeho světla v mém srdci, který svítí a osvěcuje všechny k uzdravení a nalezení vnitřní hodnoty . V channelingu k tématu světelné kódy DNA k probuzení lidské populace.
Vivien

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.