www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Svoboda, nezávislost a láska.

14.08.2019

Svoboda, nezávislost a láska ❤️


Úkol lehký či nelehký ? Co říkáte ?


Smutný osud člověka jež neporozuměl životnímu poselství :-(, aneb co se skrývá za maskou "OTRAVY"? (promiňte mi tento výraz)
Popisuji příběh muže, který přes všechny varovné signály, jež mu život nastavuje, nepochopil svůj úkol a životní cestu za hledáním vlastní svobody a štěstí.


Někdy se může stát, že se člověk zacyklí v určitých situacích na základě přesvědčení či vzorců chování, které přebere od předešlých generaci či, které považuje za správné a morální.


Muž a jeho úloha v životě ? To je velká téma, které si dnes netroufnou rozepisovat. Jen po zamyšlení cítím velkou zodpovědnost, která je na muže kladena ve společnosti a je mu přikládána role hlavy rodiny.


Hrdina dnešního příběhu je tak pod velký tlakem společnosti a rodiny, že pomalu ztrácí svoji podstatu a tou je tvoření, zájmy a koníčky, intimita a štěstí.


Chtěla bych zdůraznit jak velkou hodnotu má pokora, důstojnost a zodpovědnost za sebe a svoje naplnění , které přináší to vše ostatní jako je zdraví, štěstí, bohatství. Hrdina příběhu, který správně nepochopil svoji úlohu v životě a přes míru přebírání zodpovědnosti za druhé se stal člověkem, jež rezignoval a selhal před sebou samým k zodpovědnosti za svůj život.


Jak vypadá dnes jeho svět ? Zapomněl na sebe, ztratil štěstí, radost a lásku a stal se z něho otupělý člověk bloudící a hledající zoufale lásku u druhých lidí, především žen . V jeho světě naprosté rezignace a úctě sám k sobě ztrácí úctu k druhým lidem a jak nerespektuje sebe a hlas svého srdce, nerespektuje druhé narušováním jejich hranic obtěžováním i přes výtky a tak se stává terčem posměchu a OTRAVY a lidé si na něho ukazují prstem. :-(


Klíčem k jeho uzdravení a změně je znovu nalézt SEBE a pochopit důležitost každé lidské bytosti, především však svoji existence. Správným přístupem SÁM K SOBĚ , respektu k tomu co jeho srdce žádá a k nalezení KDO JSEM Já , může znovu uvěřit.


Tento muž už zažil úspěch v kariéře, vydělal spousty peněz, nakoupil domy, pozemky, jezdil na luxusní dovolené, avšak jeho vnitřní svět zůstal v nicotě a propadal se čím dál hlouběji do vlastní temnoty a strachu.


Muž, který by chtěl dávat a starat se o druhé se však nenaučil hlavní věc nezávislosti a svobody jakou je umění postarat se co nejlépe sám o sebe. S postupným respektem k sobě samému bude nalézat respekt k druhým lidem a jejich NE bude více než ctít bez zkoušení manipulace v naprosté pokoře a úctě sám k sobě a jeden k druhému. Úkol nelehký ...nebo lehký ? Co myslíte ?


Až si tímto procesem projde bude mu navždy sejmuta maska OTRAVY a pozná skutečně láskyplné milující osobnosti jakým bude ON SÁM.


Tento příspěvek není o nikom konkrétním, čerpám inspirace ze života a osobních setkání s lidmi jež hledají CESTY K SOBĚ.

❤️
Děkuji za inspiraci v podobě smyšleného hrdiny tohoto smutného osudu, ale věřím, že se " Šťastným koncem".

Vivien 

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.