www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 email : channeling@otevrisevsrdci-vivien.cz

Znásilněná láska a odvaha být ve své SÍLE.

22.09.2020
Znásilněná láska a odvaha být ve své SÍLE.
Milí přátelé. Tento článek je o temnotě a násilí na základě chtíče a touze vlastnit a ovládat. Bohužel neexistují pouze krásné věci a světlo, ale také je za námi historie, která se probouzí a nalézá svoje místo na slunci a světle. Pojďme si tedy na to posvítit a podívat se na téma znásilněné duše a lásky v nás.
Chtíč někoho nebo něco mít je často nekontrolovatelný a lidé s tímto duševním vyšinutím jednají často na nevědomé úrovni, aniž by si mohli připustit a uvědomit jejich duševní onemocnění.
Od prvních slůvek, když se začínáme projevovat a mluvit říkáme : " Já chci to a já chci tohle ". V dospělosti a dozrávání záleží jak je naše velké JÁ v tom ohledu, kdy jednáme z našeho ega tím pádem nevidíme i ty druhou stranu, ale pouze jsme ovládáni chtíčem ku svému prospěchu.
Často vztahy založené na frázi " Já tě chci " jsou vedeny na základě ega a pronásledování dané osoby, ve vyhrocených a extrémních situacích, někdy až posedlým chováním. Pokud druhá strana trpí deficitem pozornosti a ztrátou vlastní hodnoty muže podléhat právě těmto archetypům osobnosti s touhou vlastnit ovládat a držet je pod kontrolou. Tyto vztahy bohužel nejsou založené na lásce v pravdě a jednání z otevřeného srdce, ale na základě moci ovládnout a zvítězit.
Znásilňování lidské duše je v naší společnosti po statisíciletí zejména v oblasti sexuality muži k ženám na fyzické úrovni a ženy k mužům na psychické, jen se o tomto tématu příliš nemluví . Sexuální obtěžování se děje téměř běžné na ať verbálně tedy slovně tak neverbálně. Sexuální chtíč a duševní vyšinutí jsou velkým tématem lidské populace zejména u mužů. Muži znásilňují ženy po tisíciletí, století a ženy s tímto traumatem chodí po světě často ve strachu a nenávisti k tomuto pohlaví hluboko zakořeněné uvnitř jejich duše aniž by si toho byly všechny vědomy. A tak je svět pod tlakem a neustálým bojem obou pohlaví a neharmonickými vztahy v touze o MOC .
Pokud je sexuální energie používána k ovládání a manipulaci, potom mluvíme o zneužívání této posvátné síly za účelem moci. Tato nádherná životní síla je darem lásky a propojení mužské a ženské energie ke splynutí a výměně energií ke spojení a nalezení rovnováhy uvnitř nás ....
Uzdravená sexualita v oblasti partnerství je důležitým předpokladem k harmonii a udržení rovnováhy. Pokud si žena není vědomá sebe a má nízké sebevědomí na základě zranění, které na ní bylo vykonáno, může ji často tento chtíč ovládat a manipulovat do situací, které jsou často doprovázené zneužíváním její hodnoty. Je to v podstatě stejné jak u žen tak u můžu. Muži mají také svá zranění , kdy byla jejich energie nepřijatá a zneužitá dominancí žen. A máme tu historický patriarchát a matriarchát. Ženo Ty budeš má ! Drahy muži budeš můj !
Lidstvo a moderní doba nyní prochází vývojem k narovnání a vyrovnání ne na základě boje kdo je lepší a mocnější, ale směřující k rovnováze a pochopení rozdílnosti mužské a ženské SÍLY v nás. Tantrická spirituální filozofie nás učí a vede směrem k vyrovnaní obou těchto energii a návratu k sobě k lásce a bohu, víře a PROBUZENÍ.
Muži pokud jednají z ega a svoje sebevědomí si léčí prostřednictvím ulovených trofejí, často vyhledávají právě ženy, které svoji hodnotu ztratily a nevědomě, vědomě manipulují ženy do rolí obětí po touze mocného VLÁDCE, který ale nemá nic společného s mužskou silou a její esencí . Toto trauma muže byt hluboko potlačeno neboli vytěsněno, ale příběh pokračuje.
Ženy, které nemohou navázat láskyplné vztahy mají často znásilněnou vitální energii a jsou pod vlivem této temnoty v zapomnění příčiny jejich utrpení a trápení .
Znásilněná sexualita je často v jejich podvědomí a nevědomí a pokud žena s tímto tématem vědomě nepracuje může docházet k dalším znásilněním buď na fyzické úrovni v podobě násilí a to tím, že si nevědomě přitahuje muže s násilnickými sklony, kteří ji chtějí ovládat a vlastnit nebo se úplně uzavře a žije bez vztahu . Tato žena často bývá velmi traumatizována a není ve své síle a ženské energii... V podvědomí má velký strach z násilí a to ji brání přijímat svoje ženství v plné otevřenosti a síle. Dokud se ženy neuzdraví z traumat a nepostaví se do své síly nemohou prožívat sebe samu a žít a jednat ze svého srdce a lásky v něm.
Touha po moci a ovládaní je příčina mnoha rozpadů manželství, vztahů a zabiják lidské duše.
Uzdravená sexualita a láska v nás tedy sebeláska, je tedy důležitou součástí k vědomému ženství a mužství . Tato energie, která je součástí každého jednotlivce je zdrojem života a síly v nás . Lidé, kteří s touto silou vědomě pracují a jsou ji otevřeni se učí žit v pravdě, lásce a jejich život je otevírán jejich skutečné cestě.
Násilí na ženách, ale i na mužích je tedy jedním z témat k OSVÍCENÍ a zamyšlení v lidské společnosti a nedílnou součástí pro zdravý vývoj člověka a budoucích generací.
Hledejme tedy souvislosti ve vztazích k druhému pohlaví a prostřednictvím nich uzdravme svoji lásku a poznávejme tak sami sebe .
Láska, sexualita a partnerství jsou nedílnou součásti na cestě k sobě a lásky v životě.
Krásný den

Kontakt

Napište mi

Vivien1

Kontakt

MIlí přátelé, přesměrovávám Vás na novou stránku. Klikni na :

Energetický channeling a mentoring on line

www.otevrisevsrdci-vivien.cz

 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.