Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Božské ženství.

22.06.2021
Božské ženství.
Milí přátelé, tento článek je věnován všem ženám k oslavě ženské plodnosti a lásky . Pokud jsi muž a budeš číst tento článek pro propojení a spojení se do ženské síly, tvořivosti, inspirace, lásky a péče, nechť je Ti k užitku a vede Tě na Tvé cestě poznání v propojení se do tvé božské matky, inspirace k rovnováze a přijetí v Tvém srdci všech žen v tvé rodové linii.
Ženská síla je energie uvnitř nás žen i mužů a tato síla se prostřednictvím vzestupu stává čím dál více svobodnější, zářivější a plnější silou božské tvořivosti, podstaty a rovnosti. Přijímáním této průzračné energie matky země i nebe uvnitř našeho srdce nás spojuje k naplnění a rozkvětu našeho krásného pozemského ráje.
Propojujeme se v duchu modliteb, které jsou k nebi vysílány v ženských kruzích z úst našich sester, které s touto silou ve vědomém propojení pracují a léčí tak své ženství v přijetí svého nadpozemského úkolu a tím je posílení ženské energie v rodových liniích, kruzích do moudrosti a sofistikovanosti.
Být v božské síle tvůrce ducha a v jeho světle přinášet lásku na planetu zemi prostřednictvím slov a modliteb, která jsou propojena v ženských srdcích probuzených žen je jeden z největších darů lásky.
Posvátná tvořivost božské síly probouzí i muže k akci s poselstvím slunečního krále, syna, ducha svatého, požehnaného může, který se probouzí na cestě lásky v jeho rodě jako posel Adamova muže a osvobozuje tuto zem k proměně do síly, lásky a rovnováhy v bdělosti a napojení pro oslavu v jeho srdci k poznání opravdovosti svojí duše a k poctě jeho ženy, matky, dárkyně života a boha v jeho srdci.
A tak se rok s rokem schází a čas s časem tvoří nové otevřené srdce spojeného království mužské a ženské podstaty k dorovnání, vzestupu a nové lásce těchto dvou světů.
V propojení paměti života na planetě zemi a k možnosti žít tak, jak nový duch udává směr a vede nás na naší cestě. Nová země je v rozpuku, rozběhu a síle světelné frekvence, která nabírá na intenzitě a posunu. Nová láska, nová zem a modlitba k božskému ženství z úst krásných dcer, sester, matek, vyzrálých moudrých žen ve spojení a v síle jednoty probuzení ženství, očištění rodových linií a přijetí nového světa v úctě k matce k sobě a životu ženy.
Afirmace a modlitba : Jsem žena, jsem krása, jsem božské načasování . Jsem v živé podstatě a v pravdě otevírám svoji pravou božskou tvořivou sílu, kterou měním a oživuji svoje sestry, které žily v zapomnění.
Láska je tanec v našich srdcích, které jsou naším domovem a přístavem v zakotvení a spojení všech žen planety bez rozdílu věku, tváře, pleti, národnosti, kultury a vyznání. A tak síla spojení propojuje všechny ženy tohoto světa do krásné hudby v jejich srdci v podobě sounáležitosti, světového míru, lásky a světla k probuzení mužů a převzetí této moudrosti a síly do jejich vesmírného tvořivého světa.
Tímto uvědoměním a otevřením každý z nás v sobě nese kousek světla vesmírné pochodně světelného rozbřesku, který se přibližuje každým dnem, novým nápadem, novou myšlenkou s požehnáním toho jediného a společného záměru a tím je nejvyšší dobro na planetě zemi pro všechny živé bytosti .
Připojuji se k tomuto požehnání v síle a lásce nové etapy letního období v posílení a důvěře našeho společného srdce.
S vděčností k našemu spojení v channelingu.
S láskou a v tichu.

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.