Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Ceremonie, rituály, modlitby a tradice našich předků.

02.09.2021
Ceremonie a modlitby. Napojení se na tradice našich předků.

Milí přátelé, prostřednictvím krátkého příspěvku v propojení a spojení se
v duchu léčivé síly, světla ,božství a tvořivé inspirace přidávám článek k
tématu .

Ceremonie a rituály jsou od pradávna uctívány v našich životech a
předávány z generace na generaci. V duchu božství a posvátné síly tak
můžeme tvořit svůj svět a náš život v propojení se do vyšších úrovní sebe
sám-a a prostřednictvím modliteb, přání a svého záměru vytvářet realitu
svého žití.

 Vzpomenutím si na tyto tradice, které jsou tu od pradávna věků se můžeme
více spojit v duchu ceremonií a síly, která vědomě léčí propojuje a
spojuje naše srdce s duší, která nás vede do vyšších úrovní odkud můžeme
čerpat, růst a tvořit nový život , který v nás volá po sjednocení,
otevření a přijetí nových záměrů a cílů, které hovoří v tichu naší
milované duše.
Prostřednictvím modliteb můžeme vítat každý den v oslavě nového probuzení s poděkováním sobě za tato uvědomění si vzácnosti a daru žití a bytí. V každém novém dni a ránu je nový okamžik, kdy cítíme v sobě více lásky s uvědoměním si její energie, esence, která se v nás probouzí s novým vědomím sebe a vztahu k sobě jako k živé bytosti, která miluje svůj život a sebe samu. S novým vědomím lásky k sobě tedy sebelásky můžeme tvořit svůj svět a zhmotňovat tak naše přání v našich srdcích a v plamenech , které zažeháváme prostřednictvím modliteb se stávat více spojenými v elementárním duchu planety, matky země. V tomto energetickém toku se stávat více citlivými a propojenými živými planetárními bytostmi, kterými protéká energie spojení v duchu a hudbě velkého tance tvoření v radosti, lehkosti živosti a hře našich vnitřních elementů, archetypů a částí nadpozemské a pozemské síly, která je v aktivaci a moudrosti s napojením na tradice našich předků a jejich připomenutí a probuzení. S vděčností za toto bytostní spojení, kdy energie protéká do našeho srdce můžeme vysílat svá přání k nebi i zemi a s vděčností tak přijímat všechna pozemská i nadpozemská požehnání, která v nás proudí a lečí naši podstatu do tvořivosti a bytí v přítomném okamžiku tady a teď.
Ceremonie tedy vyžadují plnou pozornost, propojení a spojení s uvědoměním si této síly, která se v nás rodí uvědoměním a živou silou, která je v nás přijata a v moudrosti těchto tradic znovu posílena v našem duchu světla a tvořivosti. Tato síla, která je osvobozena v absolutní lásce nás uzdravuje každým ránem a touto modlitbou. Modlitba pro každé ráno a nový den. Drahý bože, milá duše zázračná sílo tvořivé esence přijímám Tě ve svém vědomí a každým ránem jsem o kousek dál k záměru mojí duše a jejího spojení s absolutnem se zdrojem, se kterým se propojuji v této krásné modlitbě, která mě naplňuje novou životní silou, láskou, zdravím, sebevědomím a čistou láskou univerzální pravdy ve mně bůh tvoři mojí vysněnou realitu, do které se každým ránem probouzím. Děkuji za všechny dary, které přicházejí do mého srdce a já cítím lásku, sebe, svoji duši a naše spojení navěky věku ve svobodě a duchu žiji, tvořím a jsem.

S přáním krásných dní.

Vivien

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.