Channeling a odpovědi na otázky online.

pro on line spirit vnitřní práci prostřednictvím channelingu napište na simackova@unet.cz

Channeling a odpovědi na Vaše otázky.

17.10.2019

Channeling a setkání semnou.

Milí přátelé, několik z Vás se mne ptalo co vlastně je "ten chaneling "? Pokusím se na otázku napsat odpověď.
Pracuji s ním tak přirozeně, že je pro mě složité přesně předat informace a zformulovat je do slov tak, aby všichni především Ti, kdo ješte s channelingem při mém setkání nepřišli do kontaktu pochopili.

Channeling je stav vědomí ve kterém jsem napojena na vyšší zdroj moudrosti, který chápe člověka jako celek bez posuzování, odsuzování, masek a životních rolí.
Do tohoto stavu vědomí vstupuji prostřednictvím hlubokého napojení a komunikaci s informační rovinou vyššího Já. Tato rovina a přenos informací dokáže rozklíčovat příčiny důsledků v životě člověka s pohledem na situace v bezpodmínečné lásce a přináši klíč k uzdravení situace pro nejvyšší dobro tazatele a účastníka sezení.
Z mého úhlu pohledu je channeling velmi efektivni metodou k životním tématům a situacím, které potřebují uzdravit pro posun člověka na jeho životní cestě, kdy jeho duše i vědomí se dostává do větší hloubky sebe sama -sám a pozvednutí ducha do vyšších sfér moudrosti, nadhledu a ukotvení jeho podstaty v reálném životě.
Jde tedy o duchovní nebo spirituální techniku přenesenou do reálného života k postupu do vyšších sfér vědomí za účelem rozvoje a jedinečnosti člověka .Přináší pozvednutí schopností, intelektu, moudrosti za účelem celistvosti, osobitosti a lidskosti.

Na cestě do stavu vyššího vědomí velmi ráda pomohu, pokud cítíte, že je to Vaše cesta stejně tak s životními tématy pro spokojenější a zdravější způsob života.

Krásný den .

Kontakt

Napište mi


...

Kontakt

Pro spojení on line v channelingu na určité  Vaše téma napište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

 220x220

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí".