Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Bioenergetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz  · Adresa: PRAHA

Člověk a jeho existence.POSELSTVÍ.

24.10.2019

Milí přátelé, přidávám příspěvek inspirovaný ze zkušeností a praxe při setkání s klientem k uvolnění duchovní a psychické příčiny problémů pomocí energetické práce, který byl zastaven "k životnímu posunu vpřed " , bohužel v podobě bolestí těla a únavy. Příčinu a téma najdete v obsahu tohoto článku.

Autorka článku : Markéta Vivien
www.tantra-vivien.cz/zajimavosti/

ZASTAV SE PRO SVŮJ POSUN V ŽIVOTĚ. ČLOVĚK A JEHO EXISTENCE. POSELSTVÍ.

"Nahý jsem přišel na svět a nahý z něho odejdu" aneb co se skrývá za těmito slovy ?
Přicházíme na tento svět "nazí" a stejně tak tento svět opouštíme. Naše tělo je prostředkem k životnímu výletu nebo cestě , která ma svůj začátek a konec jako vše v životě člověka.
Když je tělo odděleno od duše můžeme mít pocit prázdnoty, méněcennosti a také pro nás život může připravit nelehké životní situace. Rodíme se z dokonalosti božské esence a během svého života tuto podstatu ztrácíme hraním společenských rolí a honbou za úspěchem být dobrý, výkonný a produktivní.
Pod vlivem výkonnosti jako bychom zapomněli na svoji duchovní podstatu a
zaměřujeme se především na hmotu a s tím na hmotné a materiální statky. Náš charakter a naše povaha je ovlivněna výkonem a tlakem z okolního světa. V tento čas člověk zapomíná, kým skutečně je a proč na světě je. Jeho cílem je zaměření se na výsledek, ocenění a produkci často i v oblasti, která nekoresponduje s jeho potenciálem a schopnostmi. Skrze tlak na výkon ztrácí sám sebe a jeho život se v tu chvíli může zdát být těžký a závislý na okolnostech vnějšího světa.
Někdy může dojít k zastavení v podobě nespokojenosti nebo fyzické nepohody v důsledku tlaku, přepracování a vyčerpání tělesných rezerv a zásob. V tu chvíli člověk dochází k poznání, že nejdůležitější hodnotou lidského bytí je on sám a jeho život ve zdraví a spokojenosti s plnou nádrží jeho fyzické a duševní síly za účelem rozvíjet svoje schopnosti, kreativitu a harmonii těla i duše. S tímto poznáním je schopen prožívat krásu života a jeho tajemství, ne v jeho šedi, ale v barvách, vůních a tvořivosti. "Nahý jsem přišel a nahý odejdu", avšak s poznáním toho, kdo jsem a jakým ČLOVĚKEM jsem byl nejenom ve vztahu k hmotě, ale především ve vztahu k sobě, druhým lidem a životu.

Toto poselství a poznání důležitosti lidské existence předávám dalším lidem v duchu a dobré víře nezapomenout na to hlavní a to je ČLOVĚK sám a jeho existence v životě.

Krásný den .

S pokorou v tichu a moudrosti své duše přidávám tyto řádky.

Markéta Vivien
www.tatra-vivien.cz/zajímavosti/

Kontakt

Napište mi


...

360x360

Kontakt

www.ubytovanikreta.cz

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení ."

220x220