Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Hojnost v životě člověka.

11.09.2021
Milí přátelé,
zdravím Vás v měsíci září s tématem "HOJNOSTI".
Hojnost v našem životě pramení z lásky a podstaty býtí tedy s podstaty sám, sama sebe. Uvědoměním si sebe, svoji lásky duše k sobě, bohu, druhým lidem, životu na zemi uzdravujeme svoji sílu a své vnitřní nastavení v tématu lásky, hojnosti naší duše a tvůrce, který skrze slova a lásku k sobě a k životu může tvořit a přetvářet pocit nedostatku, sevření, úzkosti, strachu, neklidu a disharmonie do energie hojnosti a životní síly.
K rozpuštění podvědomých blokací uvnitř sebe, nesouladu se svoji duší a její podstatou, přidávám krátkou modlitbu pro každý den.
Modlitba k uzdravení svoji síly a lásky :
Dráha duše, miluji Tě nadevše.
Dovol mi dnes poznat svoji lásku.
Dovol mi cítit sebe samu, sebe sám.
Drahé mé božství, otevři můj božský záměr a jeho silou mne příjmi v duchu lásky a božství.
Jsem vědomá bytost a v přítomném okamžiku znovu cítím pramen a zdroj lásky odkud čerpám sílu ducha mého božství.
V sobě a ve svém nevědomí uvolňují podvědomé bloky, vzorce chování, přesvědčení a omezení, které mi nedovolují cítit, prožívat a naplnit pohár lásky, energie hojnosti v materiálním, duchovním, spirituálním přijímání svojí energie a síly.
Prožívám, žijí a vědomě se napojuji na vesmírné energie hojnosti, které mne oživují, propojují a dodávají sílu uvnitř sebe k otevření se většímu příjmu lásky, pravdy, životní energie a její esence.
S každým nádechem se stávám více otevřenou bytostí přijímání svoji podstaty a pravdy .
Tak se staň .
Tato modlitba je pro všechny, kteří se chtějí připojit k prozkoumání tématu hojnosti a uzdravení svojí životní síly uvnitř sebe.
S hojností se tedy můžeme propojovat každým dnem a vstupovat do této síly a energie vědomě v propojení a modlitbě s vděčností za toto spojení.
S propojováním se v duchu modlitby svého srdce můžeme uzdravovat svoji lásku a propouštět tak nevědomé blokace, které nás vedou do životních situací a traumat v pocitu nedostatku a disharmonie.
Uvědoměním si těchto blokací a laskavým přijímáním léčivé esence a životní síly se můžeme stávat více spokojenými, mírumilovnými lidmi v odevzdání programů spojených s nedostatkem, hladověním, bídou a utrpením z minulých dob a přeprogramovat tak svoji mysl a otevírat se nové energii uvnitř svého srdce a vědomí "JÁ JSEM".
Každým rozhodnutím stávat se láskou a podstatou sebe samé, samého měníme svoji životní cestu a tvoříme záměr své duše a svého posla.
K tvoření a osvobození nás vede téma hojnosti v propojení se svojí láskou a silou uvnitř sebe.
V uvolnění přichází síla uzdravení a poznání sebe . V přijetí se stáváme energií radosti, životního poslání a vědomého tvůrce, který je v pravdě, v síle a odvaze měnit sebe a nacházet svůj úkol a životní záměr.
Odměnou se stává pocit nasycení, ukotvení a otevření hojnosti ve svém srdci k zažehnutí jiskry a ukotvení podstaty této energie, která proudí a mění úhly pohledu a vědomí do pocitů lásky, odevzdání v důvěře se záměrem hojnosti a jejího přijímání.
Modlitba a afirmace pro přijímání hojnosti:
Drahý bože, vesmírný zdroji uvolňují se k přijímání svoji podstaty a hojnosti , cítím hojnost ve svém srdci, těle a vědomí. Znovu se rozpomínám na svůj záměr, pro který jsem byl stvořen a poslán na tuto zemi.
Stávám se Tebou bože, zdroji mého stvoření a poslání. Vesmírná sílo božské inteligence sestup do mého vědomí, podvědomí, těla, srdce a otevři moji lásku, pocit svobody a zdravého způsobu vnímání sebe.
Jsem zrozen a narozen pro blaho, hojnost a přijímám tuto energii do svého srdce. Dýchám a cítím jak otevírám hojnost a svoji podstatu k tvoření a nasycení celého svého bytí a vědomí života země.
Milí přátelé, tento channeling byl napsán k tématu tvoření hojnosti .
Připojuji se k této vnitřní spirituální práci v modlitbě a ukotvení energie hojnosti a jejího přijímání.
Děkuji za Váš čas v prozkoumávání tohoto tématu.
S láskou a přáním hojnosti .
Vivien.

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.