Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Květen lásky čas aneb nechte vztahy vykvést.

07.05.2021

Květen lásky čas aneb nechte vztahy vykvést. Předáno v channelingu .

Milí přátelé přidávám článek k tématu lásky a vztahů.

Afirmace a modlitba : Jsem tady a teď propojuji se a spojují k přijetí své lásky a s vděčnosti přijímám nové poselství k ukotvení a harmonii, která proudí v mém srdci a já s hlubokým nádechem a výdechem probouzím svoji ženskou a mužskou část mého potenciálu. Jsem celistvý... Já jsem. Děkuji.

Měsíc květen je oslavou lásky, partnerství a v tomto duchu mu můžeme věnovat pozornost tím, že se vnitřně spojíme a zakotvime do svého srdce. Láska je dar ...Láska je lék. Tato energie nás probouzí a očišťuje od starých časů a léčí naše rány a zranění z dávných dob minulých. Láska se rodí v srdci a pochází ze zdroje. Spojením se v tomto duchu můžeme otevírat svoje vědomí k nalezení opravdovosti a tajemství našeho srdce. Ztišením a zakotvením v přítomném okamžiku se můžeme propojit a spojit v duchu hloubky a podstaty sebe sám, sama a naslouchat svým pocitům, svému srdci v té nejvyšší lásce, odvaze , míru a harmonii k tvoření vědomých a láskyplných vztahů, které počínáji laskavým a láskyplným přijetím boha uvnitř sebe, který v nás hovoří a uvolňuje stará zklamání, přesvědčení a otvírá nové dveře k hodnotám v našem srdci k přijetí a vyrovnání lásky do nejvyšší úrovně božství a jejího poselství. Poselství lásky je propojení mužské a ženské energie uvnitř nás v odvaze důvěře a víře otevírat nové a přijímat živost do svých buněk do svého mužství a ženství v čistotě a duchu uvnitř sebe. Láska tedy začíná a končí v nás samých v odevzdání a přijetí své mužské a ženské duality, která rozezní ty nejkrásnější struny našeho života v jemných, laskavých melodiích k otevření brány nového světa hojnosti a spojení té nejživější melodie našeho srdce. Láska je bůh, láska je muž, láska je žena. Láska je spojení a propuštění. Láska je život. Láska je poselství smrti a znovuzrození. Vztahy začínají uvnitř nás samých otevřením té nejkrásnější hudby našeho domova srdce, ve kterém žije naše Já. Láska je oslavou, probuzením a přijetím sebe sám, sama.

Modlitba : Prosím své nitro v této modlitbě k rozeznění mé nejkrásnější skladby uvnitř mne, která mne povznese do nejvyšších hlubin lásky sebe sám, sama k otevření pravdy mého poselství. Děkuji za krásu, kterou prožívám a cítím prostřednictvím svého těla a v přítomnosti jsem plná, plný, celá, celý, a otevřená, otevřený přijímat lásku a dávat lásku. V modlitbě se propojuji a děkuji z celého svého srdce za to, že jsem. Děkuji živote, děkuji bože, děkuji v tomto čase v tomto místě, v tomto duchu mého srdce, těla a duše.

V této modlitbě se s Vámi loučím přeji Vám krásný čas oslavy lásky měsíce května v duchu božství a jeho poselství.

S vírou v důvěře, lásce a přijetí

Vivien 

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.