Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Bioenergetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz  · Adresa: PRAHA

Osvobození planety země a globální transformace.

05.04.2020

A tak jsme možná pochopili , že situace se netýká jen určitého území, národnosti, mentality, ale zasahuje do všech částí země bez ohledu na pleť, vyznání, kulturu, životní úroveň ...že jsme si všichni rovni a soucítíme a spolupracujeme a tím se možná i změní úhly pohledu a tolerance na návštěvníky jednotlivých zemí z úhlu pohledu jejich obyvatel a opačně s novým rozměrem vnímání jeden druhého prostřednictvím soucitu vstřícnosti a pochopení, že jsme součástí jednoho velkého celku cele naší planety v otevřenosti a vzájemné spolupraci v duchu pochopeni rozdílnosti mentalit a přesto v duchu soucítění se záměrem prosperity a lidské svobody života na celé zemi . ❤️

Kontakt

Napište mi


...

360x360

Kontakt

www.ubytovanikreta.cz

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení ."

220x220