Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Bioenergetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz  · Adresa: PRAHA

Překroč vlastní stín. Uzdrav se.

14.09.2020
PŘEKROČ VLASTNÍ STÍN ... uzdrav se.

Rozhodnout se pro vnitřní uzdravení je důležitým krokem v našem životě k
tomu, abychom mohli žít v harmonii sami se sebou a se svým okolím. Náš
svět vnitřní, ale i ten vnější tvoří mužská a ženská energie a to co
nosíme uvnitř se zrcadlí i ve vnějším světě.
V dnešní době terminologie mužsky a ženský princip, která je často
používána v tématice osobního rozvoje vedoucí k narovnání se a přijetí
své energie a hloubky vnitřní síly a podstaty muže způsobovat nesprávné
pochopení .
Často můžeme slýchat nebo číst v článcích silný muž nebo silná žena, také
vědomý muž a žena či probuzený muž a žena. Nemusíme však rozumět těmto
slovům a můžeme je často zaměňovat, tedy v pojmech silná a silný v
závislosti na fyzické síle či vycvičené postavě z posilovny a probuzený
či vědomý si můžeme zaměňovat za snílka, bohéma nebo používaný výraz
"sluníčkáře" tedy člověka , který žije a léta v oblacích a je více snílek
než člověk propojený a ukotvený ve své síle schopný žít a naplňovat svůj
život.
Tyto termíny a označení mohou v každém vyvolávat různé emoce, představy a
někdy i chaos a zmatek.
Těmito termíny se zejména myslí probuzené vědomí na úrovni ducha, kdy je
člověk ve svém srdci a otevírá tak v sobě svoje schopnosti a sílu k
tvoření svého života v nezávislosti na ostatních lidech, žije beze strachu
a vědomě nalézá své vnitřní štěstí a naplnění . Tento člověk je nezávislý
na svém okolí a na mínění druhých a jejich energii, protože ví a cítí, že
vše má uvnitř sebe a to jsou jeho vnitřní zdroje, které jsou
nevyčerpatelné plné hojnosti a živosti daru života a země. Tento člověk je
svobodný ve své podstatě a vědomý si svojí síly , kterou však nezaměňuje s
agresí a bojem, ale používá ji k utváření reality svobodně a s láskou mění
sebe a tím i vše ostatní . Takový člověk nebojuje s tzv. autoritami,
mocnými a vládci, protože je už v životě nepotřebuje, tedy je nevyhledává.
Jedná se zde o čisté bytí, ze kterého pocházejí všechny živé bytosti a
jedinou úlohou a poselstvím je být a žít v radosti, lásce a odevzdání ....
Zdroj našeho bytí máme všichni uvnitř sebe a jsme s ním propojeni od věky
věků. Tento zdroj je náš průvodce a síla v našem životě a na naší cestě.
Cesta spojení a propojení je tou největší sílou a osvobozením od nemoci,
strachu a zneužívání lidské populace. Silný muž či žena jsou již s touto
silou spojení a vědomě s ní utváří svůj život v lásce, svobodě a radosti
bez boje a omezení. Vědomý muži a vědomé ženy, již našli cestu v zapomnění
sami na sebe a na svůj život a tím, že s tou silou jsou propojeni,
uzdravují tak sebe a svět okolo .
 S probuzeným vědomím přicházejí také vědomé rozbřesky uvědomění si příčin
nelásky k sobě samému či samé a tím uzdravení svoji podstaty na úrovni
ducha a vzestupu na úrovni duše ruku v ruce i těla. Toto přináší mnoho
změn v životech a posuny, kdy staré systémy a řády ztrácejí smysl a
logiku v podobě probuzeného vědomí. Toto obrození a tento proces se muže
jevit ve formě bouře a vichřice či nevlídného počasí bez chvilky oddechu
na slunci a může být i vyčerpávající a zdlouhavý.
 Uzdrav se a překroč vlastní stín je míněno ve významu , " otoč se, ale už
se nikdy nevracej zpět do míst k lidem, odkud jsi byl odveden okolnostmi
života " . Ohlédni se... načerpej sílu , odpusť a pusť závislé lpění a
chtění na lidech, systémech, situacích od který si už jednou odešel a
posunul se na své cestě směrem k víře, bohu, lásce a odevzdaní ....
 Napadá mě zde otázka : "Proč máme tu tendenci se chtít vracet "? Možná je
to z nedostatku informací, síly, STRACHU a odvahy chtít měnit sebe,
hledat souvislosti ve svém životě s lidmi , situacemi, událostmi do
kterých jsme byli vtaženi a možná často i poraněni a tak možná je čas se
otočit a s plným odpuštěním sobě a všem, kterých se to týká a dovolit si
tyto situace jednou provždy opustit s uvědoměním si co mě do této situace
možná ne jednou zavedlo ....protože pokud ji nepochopím, budu se do ní
vracet neustále dokola.
 Proč si tedy v uvozovkách silné ženy, je tím myšleno vědomé ženy, které
mají tu moc a odvahu a rozhodly se pracovat na sobě přitahují raněné
chlapce, které ještě nejsou vědomý muži ? Tady nastává ten zlom osudu
uvědoměním si, proč stále přitahujeme do života stejné situace na základě
programů, přesvědčení a nejsme ochotni se podívat na věci i z jiných
perspektiv a úhlů pohledů. Často tyto ženy nemají vyřešené osobní hranice
s opačným pohlavím a mají tendenci zachraňovat druhé jedince, ať už je
počátek v rodině s jejich otci nebo v ženské rodové linii. To samé mohou
mít i muži s nevyřešenými osobními hranicemi se svými matkami, rodiči.
Tím, že tuto situaci vědomě vynesu ze svého stínu a nitra na světlo a
uvědoměním si možné příčiny, tím překročím vlastní stín a posunu se na své
cestě tedy v otázce partnerství směrem k bohu tedy k sobě a lásce, která
uvolní staré rány a otevře nové vhledy a možnosti v prožívání sebe, lásky
k sobě a všem živým bytostem nevyjímaje opačnému pohlaví a naplní můj
život novou energií lásky, kde je vše pevně ukotveno a zharmonizováno v
souladu se mnou a mým nastavením, bytím.
Hledejme tedy možnosti jak měnit sebe a tím vše ostatní s tím nejčistším
záměrem pro své nejvyšší dobro a tím všech okolo.
Stíny jsou tu od toho, abychom je uviděli a vynesli na světlo pro lepší,
smyslnější a naplněnější žití v té největší odvaze vidět pravdu a žít ji 
ve víře a lásce. V LÁSCE, která má vyšší smysl a vidí svět z nadhledu a
mnoha úhlu pohledů s pochopením, trpělivostí a jako největší hodnotu a DAR
BOHA , který je nástrojem, zdrojem a božskou pomocí pro všechny jak být
sám sebou ve své přirozenosti , RADOSTI a SÍLE.

Ať jsou Vaše oči lásky otevřené, srdce naplněné a stíny překročené.

S radostí píšu tyto řádky. Předáno channelingem všem lidem dobré vůle
ochotným měnit sebe a svět k lepšímu .

Kontakt

Napište mi


...

360x360

Kontakt

www.ubytovanikreta.cz

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení ."

220x220