Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Rodina a harmonický domov.

02.03.2021

Poselství a Dharma
Téma : Rodina a harmonický domov.
Dnešní channeling energetická vlna a modlitba pro harmonizaci duše, srdce a lásky v něm.

Milí přátelé a příznivci na cestě k lepším zítřkům, kteří skrze vnitřní práci na sobě a touze naslouchat sobě a žít dle své duše.
Přidávám další článek a modlitbu pro harmonizaci Vaší lásky a prostředí, ve kterém žijete. Vy co jste se rozhodli opustit staré nefunkční programy , struktury a vazby, které již byly rozpuštěný pro šťastný život v harmonii lásce a pravdě.
Nemohu se smát, když mé srdce ❤️ pláče ...
Tiše čekám na vysvobození z truchlení nad ztrátou mého starého Já, které uvnitř mne umírá...
A tak čekám tiše v pokoře své duše na přijetí nové vlny světla a dobra pro hojnost nových dní a pro naplnění mého daru, dharmy mé duše v rodině pro který jsem se narodil , narodila...
Modlitba :
Drahý bože, který prostřednictvím mé duše ve mně žiješ a probouzíš mé srdce a sílu v něm k tvoření lásky života na zemi. Dodej mi odvahu a moc měnit tento svět, abych byl tím kým skutečně jsem a žil to pro co jsem se narodil. Pro poselství, pro které jsem byl stvořen. Jsem ty a ty jsi já, cítím to propojení a lásku, kterou jsi do mě vložil.
Drahý bože a drahá duše miluji tě navždy a naše láska tu je navěky tak jako svoboda v našem srdci a touha měnit, souznit, žít a rozpomínat si na to kým skutečně jsem . Děkuji ti za život za sílu a za zkušenosti, které jsem prostřednictvím Tebe a života na zemi prožil.
Drahý bože dej sílu všem lidem, kteří v Tebe znovu uvěří a pomoz jim najít sílu a odvahu na cestě ke svobodě, míru a lásce života na zemi.
Některé duše se inkarnují už s předem vytvořeným plánem a poselstvím naplnit dharmu v rodině, tím že přijmou sebe v té nejvyšší s nejčistší lásce k očištění starých linii a uvolní tak cestu sobě a novým generacím, které se budou inkarnovat a rodit s čistým plánem své duše pro osvobození a nový život na naší planetě.
Lepší zítřek již nastal tím, že se planeta znovu nadechuje a nový život v ní nabírá na síle a intenzitě světla a božské integrity pro opravdové hodnoty jako je život sám .
A tak neplač starý živote, že umírá ta stará část v Tobě, ale věř v novou esenci a energii k uzdravení válek předešlých generací a temnoty života země. Nová energie přichází tak jako láska do našich srdcí, která otevírá naše zapomnění, hodnoty a novou cestu naší nebeské duše ve spojení se zemí je vše dokonale a připravené na posun v nás nalezením daru svého poselství ukončit stara trápení, zklamání a  z minulosti a narovnat se do své krásy.
Krása tvé duše, která prostřednictvím Tebe hovoří laskavostí, vstřícností a harmonizuje tvoje buňky v těle, dna i Tvoje nebeské a duchovní srdce a poselství v něm.
Afirmace a poselství pro harmonizaci lásky srdce a našeho života : " Jsem vesmírnou silou , božskou láskou, ze které jsem byl zrozen a na kterou si rozpomínám prostřednictvím tohoto spojení při čtení této afirmace.
Děkuji všem živým bytostem, své rodině, svoji duši za lásku, něhu a souznění, která nyní proudí mezi námi a mění vše pro naplnění mého srdce a daru v něm.
Děkuji za všechna požehnání , která ke mě nyní přichází.
A tak stará energie umírá a láska a pravda vítězí.

Děkuji za dnešní přenos a channeling a přidávám toto poselství mezi ostatní články, které jsou tu z nebe k osvobození a životu v pravdě hojnosti a té nejvyšší lásce života na zemi uvěřit v zázraky a jejich naplnění.

Předáno všem dobrým lidem . Děkuji za Váš čas všem , kteří jste si článek přečetli s připojili se k dnešní modlitbě a světelné vlně, která prostřednictvím channelingu přišla.
Děkuji v duchu té nejčistší lásky se loučím a přeji hezký den. Vše přichází zevnitř nitra.

Vivien
www.tantra-vivien.cz/zajimavosti

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.