Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Sebeláska. Sebe-přijetí. Sebevyjádření

21.09.2021
SEBELÁSKA, sebe-přijetí, sebevyjádření v čase nadcházející podzimní rovnodennnosti .
Channeling a modlitba k tématu .
Milí přátelé,
zdravím Vás s článkem k tématu SEBELÁSKY a jejího způsobu v sebevyjádření a přijetí této energie uvnitř Vašeho srdce.
Každý z nás jsme jedinečným a unikátním dílem božského tvoření. Uvnitř sebe neseme hlubokou pravdu svého bytí a ponorem do všech částí sebe sám, sebe sama nacházíme vše, co je důležité pro naší životní cestu a předurčení v tomto současném vnímání sebe a tvoření našeho reálného světa.
Hlubokou spirituální prací spojení a zvnitřněním se v sobě můžeme znovu nacházet svoje "JÁ", a tím propojovat svoji lásku se všemi a vším v oddělenosti do propojení a harmonické sounáležitosti.
Souhra melodie tvé duše a tvého boha uvnitř Tě vede do situací, které Ti mají připomenout toho kým skutečně jsi ve své nahotě bez životních masek, rolí, sugescí a pocitů, které jsi převzal-a od svého okolí. Pocity a sugesce, které Ti nedovolují poznat opravdovost tvé duše a boha, kterým jsi . Esence čistého bytí, pramenů tvé lásky a tvého božství píše nový příběh tvého života.
Modlitba pro otevření tvé sebelásky všech částí, které se spojují a slučují ve spirále času tvé nebeské duše, ducha v přijetí pozemské úrovně do síly lásky, SEBELÁSKY.
Ve svobodě svého bytí se rozpomínáš a otevíráš svoje srdce bohu a cestě v sobě k přijetí sebe v síle své duše nalézáš odvahu měnit sebe.
V universálním vesmírném načasování pro uvědomění si své skutečné podstaty, esence tvojí prapodstaty a tvořivého býti v úkolů sebe -přijetí všech částí, které jsi potlačil-a, nepřijal-a, zatratil-a ve svém zapomnění.
Jsi v okamžiku přítomnosti a připojuješ se k modlitbě SEBELÁSKY a žití v důvěře tvého vesmírného astrálního tvůrce vlastní svobodné reality .
Sílo božského načasování a pozemského života přijímám tvoji energii do všech svých části tak, abych nacházel-a úplnost, plnost své podstaty života v mém vnitřním spojení a nalezení pravdy být tím kým ve svém srdci " JSEM ".
Děkuji Ti životě, děkuji Ti bože, děkuji Ti lásko mé duše. V naději a touze po vlastním sebe-přijetí aktivují tuto očistnou a zázračnou modlitbu lásky k otevření mé SEBELÁSKY a mého uzemnění tohoto životního záměru ve svém duchu, srdci, těle a duši .
Energie proudí ve mně a já se stávám živou silou božského plánu, který mne vede do míst a k lidem, kteří znovu věří ve svoji sílu a svobodu mysli a stáváme se tak celistvými lidmi v tvoření bez omezeni v předurčení božského plánu naší duše.
V modlitbě potkáváme sebe a své bližní, kteří se modlí v nás a my cítíme nebeské přijetí božské síly uvnitř našich rodin, předešlých generaci a všichni se radujeme z tohoto božského načasování, které v nás odkrývá naší pravdu lásky života této země a propojením boha se stáváme opravdovostí. V lidskosti a lásce očišťujeme svoje srdce a svoji existenci pro nový svět.
Tak praví bůh v nás a my s vděčností přijímáme tento dar uzdravení v sobě, rodině, zázemí a ve svém životě.
Děkujeme za tuto lásku, která proudí do všech částí v nás a tím se uzdravujeme v celistvosti a vděčnosti k této síle.
Připojuji se k této modlitbě a přidávám tento článek k tématu osobní celistvosti, propojení v oddělenosti, nalezení krásy v nedokonalosti a očištění svého bytí v přítomnosti.
V hloubce a proudu lásky svého božství přijímám SEBE.
Tak se stávám . Tak jsem. .
Připojuji se k této modlitbě a sdílím s ostatními v tématu lásky k sobě a životu . V přijímání lásky se rodí nové inspirativní myšlenky žít v pravdě své duše.
Tato modlitba přichází v channelingu k tématu SEBELÁSKY a nalezení svého bytostného přijetí v rodě, srdci, těle a žití v opravdovosti.
Krásný čas lásky a přijetí její životadárné esence.
S přáním tvořivého a plodného času podzimní rovnodennosti.
Vivien

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.