Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Energetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz · Telefon: 722 926 684 · Adresa: PRAHA

Síla muže a ženy.

10.10.2019

SILNÁ žena potřebuje opravdovost a lásku v přítomnosti SILNÉHO muže aneb královna po boku krále.
Toto téma neni o ničem jiném než o lásce dvou hrdinů tohoto článku muže a ženy.
Každý ve svém životě žijeme a rosteme prostřednictvím vztahů, ať chceme nebo nechceme je to jedna z našich úloh v životě.
Pro naplněný vztah je důležitá SÍLA, která není vidět, ale je cítit ve spojení muže a ženy. Opravdovost, upřímnost, důvěra a láska tuto sílu umocňuje a posiluje intimitu mezi partnery. Silná opravdová žena, která má zdravé sebevědomí, tedy vědomí sebe zná opravdovou hodnotu sebe sama a tu sdílí se svým partnerem.
Pro zdravý vztah je důležité zdravé sebevědomí obou partnerů. Sebevědomí je vědomí toho, kdo jsem a vím přesně kam směřují a znám svoji ulohu v životě.
Harmonie je tedy o vzájemné symbióze muže a ženy, která vede k výměně energií k naplnění toho nejvyššího poslání a to je naplněná láska mezi dvěmi bytostmi, kteří jdo cestou sebeúcty a věrnosti. Věrnost v pravdě především k sobě samému.
Disharmonie muže nastat především, když jeden z partnerů nedůvěřuje sám sobě a tuto nedůvěru přenese do vztahu, kdy druhého začne kontrolovat, hlídat a poutat svými strachy a nevyřešenými záležitostmi, které má uvnitř sebe .
Silná žena přitahuje silného muže. Neni zde míněna síla fyzická a vypracované tělo z posilovny, jde o sílu vnitřni v opravdovosti a lásce bez masek a hraní divadla.
Král potkal kralovnu anebo královna potkala krále? Královna kraluje modrou silou své duše nikoliv silou pout a manipulace a král ji doplňuje a dodává její síle vnitřní oheň, teplo a ochranu silného muže. Jeho síla vychází ze srdce, kde je živá laskavost a probuzení.
Síla lásky a jejich spojení je vzácný dar z nebe dvou probuzenych duši a pulsujicich těl v rytmu tlukotu jejich srdcí.
Aneb jak královna potkala krále, otevřela svoje srdce a v něm našla své laskavé a něžné přijetí svého muže uvnitř a navždy. LÁSKA je věčná.
Láska je laskavá, něžná, rozpaluje vášeň, probouzí jiskry v očích a plamen v srdci. Láska vládne, láska vítězí a duše září jako hvězdy na nebi. Ten krásný čas, kdy král potkal královnu nebo královna krále?

Kontakt

Napište mi


...

FB_IMG_1578430417091

Kontakt

www.saloonharmonie.cz 

www.ubytovanikreta.cz 

simackova@unet.cz 

+420722926684 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  vedena  na živnostenském úřadě  Praha 

IČO : 74587625

Americká 744

Praha 2

Mobilní služby Praha 2, 10 Vinohrady, 6

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení  Vašeho  těla a duše". 

360x360