Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Bioenergetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz  · Adresa: PRAHA

Uzdrav svoji existenci. Opravdová láska.

03.05.2020

Možná je čas si vzpomenout. Opravdová láska. Uzdrav svoji existenci. Vědomé mužství a ženství.
Vztahy s opačným pohlavím, ale i partnerské vztahy dvou stejných pohlaví jsou možná cestou k uzdravení společnosti a naší planety. Láska mezi dvěma lidmi, která vyvěrá z duše a opravdovosti člověka, je velice vzácná pro zdravý vývoj naší planety a lidi na zemi. Zdravý člověk je v míru a harmonii sám se sebou i se svým okolím. Láskyplný člověk neničí planetu, lidi, sebe bojem a výkřiky svoji nespokojenosti, ale navrací se do svého nitra ke svým kořenům hledat lék k uzdravení svoji existence s pochopením a propuštěním závislostí na starých vzorcích chování, programech a vytvořené iluzi o realitě, ve které doposud žily předešlé generace.
Možná je čas :
...se zamyslet zda pokračovat v tradicích svých předků je zdravé či sebedestruktivni?
... se zastavit a propojit svoji existenci s přírodními a vyšším zákony a tak se zamyslet na hodnotou svoji a životem.
... vystoupit ze starých koleji, které už nikam nevedou, ale jsou prázdnotou a temnotou.
Muž a žena nebo pár stejného pohlaví a vztah mezi nimi je základním stavebním kamenem k uzdravování všeho na zemi, tedy lidské společnosti. Láska je lék, který navrací radost a tvořivost do našich životů.
Opravdová láska, však může proudit jen v opravdovosti býti lidské existence, bez boje a v míru naslouchat sobě a otevírat klíč k této hodnotě prostřednictvím vědomí a vnitřního zdroje. Člověk se může navrátit ke svému prapůvodu, prameni a zdroji skrze svoji duši a její pamět a tak si znovu vzpomenout na život na zemi.
Uzdravením své vnitřní síly a principu muže a ženy se může vrátit do našich životů znovu světlo a rozpomenutí si na sebe ve své úplnosti a opravdovosti. Tato cesta může být cestou pro další duše, které vědomou vnitřní práci na sobě jdou po cestě štěstí pro sebe a další generace, které se zrodí.
www.tantra-vivien.cz/zajimavosti
#cestaduše #láskabezhranic #světlosvěta #životnazemi #vedomiduse #zdravyduch #tantra #zdravesrdce#hodnotačloveka #planetazemě #corporation #oportunity #human
#αγάπη #ενέργεια #ελευθερία #υγεία

Kontakt

Napište mi


...

360x360

Kontakt

www.ubytovanikreta.cz

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení ."

220x220