Channeling a odpovědi na otázky online.

pro on line spirit vnitřní práci prostřednictvím channelingu napište na simackova@unet.cz

Věřte nevěřte.

14.08.2019

Věřte, nevěřte :-)


Přidávám krátký příspěvek z praxe a s ním i příběh, který nese hloubku bolesti avšak s poselstvím.
Často si lidé myslí, pokud se nachází v určitém stavu úzkosti, stagnace, deprese či naprosté izolovanosti a uzavřenosti se svojí úzkosti, že jejich situace jsou neřešitelné a jejich život pozbyl veškeré smyslnosti, radosti a štěstí. Touto cestou bych chtěla poděkovat jedné slečně, která našla odvahu svoji situaci uzdravit a přišla na setkání a otevřela svoje srdce a s ním i velkou bolest zneužití vlastním rodinným příslušníkem. Nebudu zde vypisovat její podrobně traumatizující okolností, to není mým záměrem. Důvěra člověka, který mi věří je pro mne cenou zlata a naše intimita setkání je něco lékařské tajemství.

Mým záměrem je předat světlo i v temné noci, kdy člověk uvěří v možnosti ukončit své trápení a tím najde cestu a pomoc žít svobodný, naplňující život.

Navazují na moji přednášku v Praze, že není jen krásné, ale že jsou i méně hezké zážitky, některé si často neuvědomujeme a žijeme tak nevědomě ve strachu bez naděje na změnu a ty můžeme zapíjet, zahánět nebo se jim postavit čelem ,vynést je na světlo a transformovat do lásky odpuštěním a přijetím sebe .

Děkuji této ženě, že našla odvahu přijít, znovu uvěřit a otevřít se tak z rozhodnutím k pozitivní změně a já mohla být na chvíli jejím průvodcem cestou za lepšími zážitky na její cestě.

S vděkem Markéta Vivien

Kontakt

Napište mi


...

Kontakt

Pro spojení on line v channelingu na určité  Vaše téma napište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

 220x220

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí".