Přicházíš-li v míru své duše, jsi zde srdečně vítán. 

Kontakt :

simackova@unet.cz

Vztahy z širší perspektivy a vnímání souvislostí své jedinečnosti a životní cesty.

21.05.2021

Vztahy s širší perspektivy a vnímání souvislostí své jedinečnosti a životní cesty.

Milí přátelé a čtenáři, přidávám krátký příspěvek prostřednictvím našeho spojení a propojení k tématu vztahů. Předáno v channelingu.

Každý vztah je jedinečný a originální a některé z nich jsou zde proto, aby nás přivedly do vyšších úrovní vědomí sebe.
Vztahy jsou pro nás tedy velkým darem k životním zkušenostem, skrze které se rozvíjíme a uvědomuje sami sebe v rozpomínání si na svou duši a svoji jedinečnost se kterou na svět přicházíme.
Spojením se s ní se dostáváme do podstaty a hloubky našeho čistého bytí. V přítomném okamžiku tady a teď v důvěře a lásce otevíráme tak svá vědomí a podvědomí v zrcadlení a narovnání se do své skutečnosti toho kým skutečně ve svém jádru jsme a kým si dovolujeme být.
Některé vztahy jsou pro nás velmi výjimečné svoji dynamikou někdy i vášní, touhou, vzplanutím a zažehnutím plamene a životní síly. Zejména vztahy milenecké a partnerské mohou být tady pro růst a tvoření harmonického prostředí vědomým přístupem k duchovnímu a lidskému vzestupu.
Ve vztazích můžeme prožívat krásné a obohacující zkušenosti, kdy vnímáme jeden druhého ve velké úctě a důvěře a to vede k rozvoji našeho vědomí uvnitř našeho srdce, které se propojením a spojením může otevírat, nabírat sílu božské tvořivé esence. Zdravý vztah se rodí z lásky, respektu a vzájemného pochopení, harmonie a souznění v úrovních naší duše tak, abychom se mohli vzájemně doplňovat podporovat a žít tak dle svobodné vůle a s respektem k tomuto zákonu života země, který je hluboko přijímán a zakořeněn v našich srdcích.
Uvědoměním si své svobody uvnitř respektujeme osobní svobodu každé lidské bytosti ve jménu vyšších zákonů universa a celé země.
Láska je bůh a bůh je láska. Láska je mír a světlo v našem srdci v propojení úrovně celistvosti a osobní svobody k naplnění a otevření svého boha, božství uvnitř našeho vědomí a propuštění tak starých energii k přijetí nového přicházejícího božského a nadpozemského života, světa uvnitř našeho srdce odkud pramení vše živé a prosperující v úctě k sobě a k druhým živým bytostem s hodnotou té nejvyšší lásky a svobody bytí do které se všichni vracíme rozpomínáním a přijetím své jedinečnosti, originality. Vědomým přijímáním své životní síly, cesty a nového paradigma tvoření živosti a opravdovosti v důvěře v sebe a ve své blízké spřízněné duše, které v nás mohou otevírat živou esenci a životní odvahu bytí ve své jedinečnosti perspektivě přijímání a dávání tvoření a bytí tady a teď.
Vztahy jsou tedy klíčem k novým dveřím poznání boha, lásky a jejího poselství v odevzdání propojení a oslavě božské energie k tvoření nového krásnějšího života ve prospěch všemu a všem ve spojení nebe a země a života vcelku a propojení se k většímu odevzdání a přijímání tak jak přichází a odchází ve vlnách smíření a odpuštění, propuštění .
Vztahy jsou tedy darem tak jako život sám.
V rozpomenutí přichází úleva a podpora nebes, života tohoto překrásného světa, kde se vše propojuje do harmonie, souladu a narovnání k uvědomění si hodnot a tím je život sám.

Přeji Vám krásné tvoření lásky, svobody a naplněných harmonických vztahů .

V channelingu předávám tento příspěvek k tématu zrození ve spojení a napojení k hlubšímu splynutí a proudu nového překrásného tvořícího se světa.

V odvaze a odevzdání.

Vivien 

Kontakt

Napište mi

70906413_3173103172731974_548895635017826304_n

Kontakt

Pro zájemce o mou činnost  pište na :
simackova@unet.cz

Těším se na naše společné propojení a spojení. 

S láskou 

Vivien

242615430_6274588179250109_2478677859574366576_n 

Láska je nejmocnější síla a energie vesmíru. Ve spojení a propojení přináší zázraky v našich životech.