Zasvěcení do TANTRY a jejího tajemství. Bioenergetické celotělové masáže a rituály pro muže a ženy jednotlivě i v páru. 

Email: simackova@unet.cz  · Adresa: PRAHA

Zralost duše a Dharma. Dar lásky.

02.05.2020

Zralost a Dharma.

Člověk se rodí a během života utváří své Já. Od přírody je obdarovaný schopnostmi intuice a vnitřního vedení.  Je individualita a má určité poselství se kterým na zem přichází. Toto poselství je cesta k objevení vnitřních hodnot a kvalit duše, která je v určitých fázích a etapách svého vývoje.
Zralá duše utváří mír klid lásku ve svém životě. Když je člověk ve své vnitřní síle je chráněny a více naslouchá sobě a svým potřebám. Jeho síla je dar, který otvírá jeho talenty, schopností, ale především dar lásky uvnitř. Zralá duše nemá potřebu bojovat s ostatními. Zrala duše je si vědoma své síly a používá tuto sílu ke konstruktivnímu tvoření lásky v jejím životě tak, aby byla naplněna její dharma.
Dharma je v podstatě dar života na zemi, přichází po zvládnutí životních zkoušek a situací. Je to posun do nové dimenze, ,kde je vše propojeno a ukotveno a připraveno tak k tvořivé a vášnivé životní cestě bez umělých lákadel světského života.  Tato dimenze je v překrásné atmosféře harmonie a ticha s laskavou náručí písně a modlitby tvoření. Je v pevné síle všeho živého s boží inspirací, avšak s nádechem a vůní divokých květů  života. Tvoření prostřednictvím  síly přichází v životě člověka tehdy, když upevní svoje hranice s druhými lidmi a příjme se ve svém srdci a těle s tou největší oslavou života na zemi.
Cesta duše je tím největším bohatstvím v životě zralého člověka.

Kontakt

Napište mi


...

360x360

Kontakt

www.ubytovanikreta.cz

Mé poslání  : " Probouzení  Vaší lásky  a vědomí skrze  laskavé pohlazení ."

220x220